vana.ir کارگاه آموزشی نان

 

 

با ارائه دو مدرک قایل ترجمه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

آموزش سه روزه تخصصی نان را در آموزشگاه خانه خورشید در کنار استاد بزرگ نان ایران آقای شهبازی بیاموزید

برای ثبت نام و دریافت سایر اطلاعات مربوط به این کارگاه پیج اینستاگرام ما را به آدرس Sadeghi.Chef دنبال کنید.